Tkanki Roslinne

Tkanki roślinne – zespoły komórek o podobnej budowie, określonych czynnościach i wspólnym pochodzeniu występujące u roślin naczyniowych. Tu też tradycyjnie zaliczane są niektóre tkanki wielokomórkowych brunatnic zaliczanych obecnie do protistów.

czern3.jpg

Tkanki roślinne dzieli się na dwie podstawowe grupy: tkanki twórcze (tzw. merystemy), w których komórki dzielą się intensywnie i są niezróżnicowane, oraz tkanki stałe o komórkach zróżnicowanych funkcjonalnie.

Substancje, z których powstają tkanki roślin pobierane są zarówno z powietrza jak i z gleby. Atomy węgla i tlenu, będące składnikami wszystkich tkanek roślinnych, pobierane są z powietrza w postaci dwutlenek węgla. Inne niezbędne pierwiastki wśród których jest azot, fosfor, potas, siarka, wapń, magnez oraz pewna ilość pierwiastków śladowych, korzenie rośliny pobierają z gleby w postaci związków mineralnych. Roślina przetwarza te substancje nieorganiczne w związki organiczne, z których buduje swoje tkanki.

Histologia roślin wyróżnia co najmniej kilkadziesiąt szczegółowych typów tkanek roślinnych. Poniższa lista nie wyczerpuje zagadnienia:
- merystemy pierwotne
+ merystem wierzchołkowy (stożek wzrostu pędu i korzenia)
+ merystem boczny – prokambialny
+ merystem interkalarny – wstawowy (w węzłach)
+ merystem archesporialny (archespor)
- merystemy wtórne:
+ miazga (międzywiązkowa i śródwiązkowa)
+ fellogen – tkanka korkotwórcza (miazga korkorodna)
+ kalus – tkanka twórcza regeneracyjna

merystemy_pierwotne.jpg

* tkanki stałe
- tkanki miękiszowe:
+ miękisz zasadniczy
+ miękisz powietrzny (aerenchyma)
+ miękisz wodny
+ miękisz asymilacyjny (palisadowy, gąbczasty i wieloramienny)
+ miękisz rdzeniowy (drzewny i łykowy)
+ miękisz spichrzowy
- tkanki przewodzące:
+ drewno (ksylem)
+ łyko (floem)
- tkanki okrywające:
+ pierwotne:
# ryzoderma (epiblema) – skórka korzenia
# epiderma – skórka pędu
# endoderma (śródskórnia)
# egzoderma (skórnia)
+ wtórne:
# korek
- tkanki wzmacniające:
+ kolenchyma (zwarcica)
+ sklerenchyma (twardzica):
# stereidy – włókna sklerenchymatyczne
# sklereidy – twardziczki
- tkanki wydzielnicze:
+ włoski gruczołowe
+ miodniki
+ komórki gruczołowe
+ rurki mleczne (latycyfery)

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License